Trafikksikring

Formålet med arbeidsvarsling og trafikksikring er å: – Sikre arbeidere og trafikanter – Avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene – Muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet. For å oppnå disse målsettingene er det viktig at trafikkreguleringer i forbindelse med arbeid på eller ved veg planlegges og utføres nøyaktig. For at trafikantene skal kunne opptre korrekt, skal all varsling og sikring være riktig, tydelig, konsekvent og enhetlig.

Hva er arbeidsvarsling?

Kurs i trafikksikring

HAST AS tilbyr kursvirksomhet og andre tjenesterinnen trafikksikring. Vi påtar oss undervisningsoppdrag i arbeidsvarsling, konsulenttjenester og vakt- og trafikktjenester slik som avstengning av gater ved arrangementer, sperretjenester ved vegarbeider m.m. etter at vegmyndigheten har godkjent en slik virksomhet og skiltvedtak er skrevet.

HAST as har levert komplette tjenester innen trafikkdirigering og arbeidsvarsling på Østlandet, Sørlandet, Vestlandet og Midt-Norge i flere år. Med vår lange erfaring og høy kompetanse utarbeider vi planer for varsling og skilting, samt gjennomføring av det praktiske arbeidet hvis det skulle være ønskelig. HAST as har alle nødvendige og påkrevde godkjenninger som Ansvarshavende fra Statens vegvesen.

I tillegg til å bidra med arbeidsvarsling og trafikkdirigering ved veiarbeid, tilbyr vi også planlegging og utføring av skilting etter Statens vegvesen sine forskrifter og regler.

Arbeidsvarsling og sikring

HAST AS TEGNER SKILTPLAN OG SØKER VEDTAK TIL ALLE SLAGS JOBBER.

Hast as tilbyr også utleie av trafikklys.

Sikring
Hast AS leier ut Varioguard (Sikringsklasse T3) og Miniguard (Sikringsklasse T1). I tillegg til arbeidsvarsling tilbyr HAST AS også trafikkdirigering av kvalifisert personell med høy faglig kunnskap

Hast AS garanterer effektiv og økonomisk drift av arbeidet

Ønsker du å jobbe for HAST as? Les mer ?

Vegvesenets håndbok 051 Arbeidsvarsling kan lastes ned her

Har du førerkort og ønsker å jobbe for HAST AS?

HAST AS er på jakt etter flere sjåfører og trafikkdirigenter. Klikk her

Trenger du hjelp med arbeidsvarslingsplan, trafikkdirigering, gravemelding og sperringer? Kontakt Danny, tlf. 94 01 01 41

Gratistjeneste for å finne HP-nummer

Klikk her

hast as: din leverandør av arbeidsvarsling og trafikksikring

hast as: din leverandør av arbeidsvarsling og trafikksikring