Arbeidsvarling

Arbeidsvarsling består av utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner, innhenting av skiltvedtak fra myndigheter, praktisk arbeid for å sikre arbeidsområde samt midlertidig trafikkomlegging og oppfølging.
Arbeidsvarsling er som regel en liten, men svært viktig del av oppdraget. Formålet med arbeidsvbarsling er å sikre arbeidere og trafikanter samtidig som man skal avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelser og ulemper for trafikantene sliok at man muliggjør effektiv og økonomisk drift av arbeidet

Arbeidsvarsling fikk økt oppmerksomhet i Statens vegvesen i 2011, etter en temaanalyse av trafikkulykker knyttet til vegarbeid, basert på dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken fra 2005-2009. Den pekte blant annet på at mangelfull varsling og/eller sikring var direkte årsak til 2/3 av dødsulykkene som kunne knyttes til vegarbeid.

Selv om det er entreprenørene som utfører arbeid på og langs vegene, er det Statens vegvesen som har ansvar for at trafikantene kan ferdes sikkert i arbeidsområdene.

Kurs i arbeidsvarsling

Kurs i arbeidsvarsling er nødvendig for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg. Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i trafikksikring og varsling.

Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke, se definisjonen på vegarbeid. Dette kravet gjelder også når kommuner har fått delegert myndighet for vegarbeidsvarsling på riks- og fylkesveger.

Det er arbeidsgivers ansvar at nødvendig opplæring blir gitt. For spesialiserte oppgaver, som kjøring av lede-/følgebil og støtputebil, forutsettes det at det gis nødvendig opplæring utover kursene nevnt i dette vedlegget. Slik opplæring må gis av personer med nødvendig kompetanse, som ikke omfattes av bestemmelsene om godkjenning som kursholder for arbeidsvarslingskurs.

HAST AS tilbyr kursvirksomhet og andre tjenester i arbeidsvarsling. Vi påtar oss undervisningsoppdrag i trafikksikring, konsulenttjenester og vakt- og trafikktjenester slik som avstengning av gater ved arrangementer, sperretjenester ved vegarbeider m.m. etter at vegmyndigheten har godkjent en slik virksomhet og skiltvedtak er skrevet.

Kurs i arbeidsvarsling går over tre moduler og etter endt kurs vil alle deltagere få et kompetansebevis med en varighet på 5 år.

Meld deg på kurs

HAST as har levert komplette tjenester innen trafikkdirigering og arbeidsvarsling på Østlandet, Sørlandet, Vestlandet og Midt-Norge i flere år. Med vår lange erfaring og høy kompetanse utarbeider vi planer for varsling og skilting, samt gjennomføring av det praktiske arbeidet hvis det skulle være ønskelig. HAST as har alle nødvendige og påkrevde godkjenninger som Ansvarshavende fra Statens vegvesen.

I tillegg til å bidra med arbeidsvarsling og trafikkdirigering ved veiarbeid, tilbyr vi også planlegging og utføring av skilting etter Statens vegvesen sine forskrifter og regler.

hast as: din leverandør av arbeidsvarsling og trafikksikring

hast as: din leverandør av arbeidsvarsling og trafikksikring