Varighet: 3 timer (+ praksis) Krever godkjent kurs 1 eller 2 Alle som skal foreta manuell dirigering av trafikk skal ha gjennomgått kurs i dette, i tillegg til kurs type 1 eller type 2. I tillegg skal vedkommende ha førerkort i klasse B. Kontakt oss for mer info

Den praktiske øvelsen i manuell trafikkregulering skal foregå på trafikkert veg og bør ha en varighet av minimum 20 minutter pr deltaker. Øvrige deltakere skal observere dirigeringen i den perioden de ikke selv dirigerer. Kun de to personene som dirigerer, samt instruktøren, bør være klart synlige for trafikantene til enhver tid mens øvelsen pågår. De øvrige deltagerne bør stå et stykke fra vegen, for ikke å distrahere kandidater og trafikanter. Ved kompliserte trafikkforhold bør det vurderes om en av de to trafikkdirigentene skal være en instruktør nr 2.

Følgende tema skal inngå i opplæringen:
Emne Merknader
Introduksjon Lovverk, håndbøker, utstyr (jakke stoppspak)
Personliq sikkerhet HMS, SHA, SJA
Bremselengder, reaksjonstider Kjøretøyers egenskaper, bilføreres oppførsel.
Tegngivning og adferd Viktighet av korrekt oppførsel, rutiner
Ledebil Rutiner ved bruk, spesielle forhold ved arbeid i tunneler
Trafikkavvikling, kapasitet Akseptable ventetider, bruk av ledebil skyttelsignal etc
Krav til varsling
Praktisk øvelse Se under

Ja takk, vi vil på kurs.

Send oss pris og kursdato

Opplæring i arbeidsvarsling

10 + 8 =