Opplæring i arbeidsvarsling

Konsulenttjenester i arbeidsvarsling – trafikkreguleringer og trafikkplanlegging m.m. Vakt- og trafikktjenester.

HAST AS tilbyr kursvirksomhet og andre tjenester i arbeidsvarsling. Vi påtar oss undervisningsoppdrag i arbeidsvarsling, konsulenttjenester og vakt- og trafikktjenester slik som avstengning av gater ved arrangementer, sperretjenester ved vegarbeider m.m. etter at vegmyndigheten har godkjent en slik virksomhet og skiltvedtak er skrevet.

Kurs i arbeidsvarsling går over tre moduler og etter endt kurs vil alle deltagere få et kompetansebevis med en varighet på 5 år.

 

HAST AS tilbyr opplæringen, slik at all virksomhet på eller ved veg kan kunne bedrive en lovlig virksomhet.

Alle arbeidstakere/ entreprenører som utfører arbeid på veg, skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling.

Statens vegvesen, Vegdirektoratet stiller krav til alle som har sitt virke på eller ved veg som:
– er ansatt i Statens vegvesen
– er ansatt i eller leder virksomhet som utfører arbeid for Statens vegvesen
– utfører arbeid på eller ved veg, når arbeidet krever tillatelse fra Statens vegvesen og medfører behov for arbeidsvarsling. Dette kravet gjelder også når kommunenegir slike tillatelser på riks-, fylkesveger og kommunale veger.

Det er arbeidsgivers ansvar at nødvendig opplæring blir gitt. Vegholder skal kreve dokumentasjon på at arbeidstakere/ledere har den nødvendige opplæring og at en har et kompetansebevis med en gyldighet på 5 år.

Skiltmyndigheten skal stille krav om tilstrekkelig kompetanse til alle virksomheter som vil påta seg ansvar for arbeidsvarsling. HAST AS påtar seg den nødvendige opplæringen i arbeidsvarsling, slik at alle kan drive lovlig ute på Norske veger. Virksomheter som ikke kan dokumentere tilstrekkelig kompetanse skal ikke få tildelt ansvar for arbeidsvarsling, og må i så fall leie inn kompentanse fra annet hold for å kunne gjennomføre arbeid på eller ved veg.

Kurs1: For alle som skal utføre arbeid på veg

Varighet: 6 timer Alle som skal utføre arbeid på veg skal minimum ha gjennomgått kurs 1. Med arbeid på veg, menes her alt arbeid som medfører opphold på veg, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring m.v. Kontakt oss for mer info mne Merknader Introduksjon Lover oq...

les mer

Kurs 2: Kurs for ansvarshavende

Varighet: 12 timer over 2 dager Kontakt oss for mer info Emne Merknader Introduksjon Lover og regler Vegtrafikkloven, byggherreforskriften Skiltforskriften kap 14 Spesielle bestemmelser for arbeid på veg Grave- oq arbeidstillatelse...

les mer

Kurs 3: Manuell trafikkdirigering

Varighet: 3 timer (+ praksis) Krever godkjent kurs 1 eller 2 Alle som skal foreta manuell dirigering av trafikk skal ha gjennomgått kurs i dette, i tillegg til kurs type 1 eller type 2. I tillegg skal vedkommende ha førerkort i klasse B. Kontakt oss for...

les mer

Håndbøker

Bøkene HAST as bruker på kursene. Bøkene er i PDF-format og åpnes i eget vindu eller lastes ned.

les mer