Putebil- til alle typer veiarbeid

Hast as tilbyr putebil til kort- og langvarige oppdrag i stor Oslo.

Putebilen, også kjent som støtputebil eller bufferbil er sertifisert til motorvei opp til 100 km/t

Våre biler kan leies både med og uten sjåfør.

Ta kontakt hvis dere trenger putebil, vi dekker hele Østlandsområdet.

Vi er også behjelpelig med arbeidsvarsling og trafikkdirigering

Hva er en putebil?

En putebil, også kjent som støtputebil eller bufferbil, er som regel en lastebil eller et chassis påmontert en støtpute og en lystavle med blinkende lys og lyspil.

Benyttes på flerfeltsveg der fartsgrense er mer enn 60 km/t eller andre områder der ekstra sikring av arbeid og utstyr er nødvendig. Putebil brukes som beskyttelse ved arbeid på veg, i forbindelse med ulykker og lignende.

Støtputen og lystavlen heves og senkes som regel hydraulisk. På de fleste motor- og riksveger er putebil (støtputebil) påkrevd ved kortvarig arbeid i eller ved siden av vegbanen.

Ifølge Trygg Trafikk oppstår en tredjedel av ulykkene som skjer langs veiene på grunn av uoppmerksomme bilister

 

Skal kunne overleve i 110 km/t

Alle som jobber langs hovedveiene, er pålagt å bruke putebilene når de arbeider i strekninger hvor det er høy fartsgrense.

Støtputene, som monteres bak på lastebiler, er fire meter lange og skal kunne stoppe personbiler på en skånsom måte slik at personen overlever. Til og med i en fart i 110 kilometer i timen.

– I Norge har vi ikke hatt dødsulykker i forbindelse med påkjørsler av støtputebiler siden vi lanserte dem på det norske markedet på 1990 tallet, sa Pål Bjur i Euroskilt AS i et intervju med NRK i 2014.

Har du førerkort og ønsker å jobbe for HAST AS?

HAST AS er på jakt etter flere sjåfører og trafikkdirigenter.

Klikk her

HAST as har levert komplette tjenester innen trafikkdirigering og arbeidsvarsling på Østlandet, Sørlandet, Vestlandet og Midt-Norge i flere år. Med vår lange erfaring og høy kompetanse utarbeider vi planer for arbeidsvarsling og skilting, samt gjennomføring av det praktiske arbeidet hvis det skulle være ønskelig. HAST as har alle nødvendige og påkrevde godkjenninger som Ansvarshavende fra Statens vegvesen.

I tillegg til å bidra med arbeidsvarsling og trafikkdirigering ved veiarbeid, tilbyr vi også planlegging og utføring av skilting etter Statens vegvesen sine forskrifter og regler.

For mere informasjon og bestilling, ta kontakt med Danny på tlf. 94 01 01 41

putebil til kort- og langvarige oppdrag

Hast as tilbyr putebil til kort- og langvarige oppdrag i stor-Oslo. Putebilen er sertifisert til motorvei opp til 100 km/t

Ulykker skjer fort på trafikerte veier og putebilen (støtputebil) er til stor hjelp for uoppmerksomme sjåfører. Fra nrk.no