HAST as har levert komplette tjenester innen trafikkdirigering og arbeidsvarsling på Østlandet, Sørlandet, Vestlandet og Midt-Norge i flere år. Med vår lange erfaring og høy kompetanse utarbeider vi planer for arbeidsvarsling og skilting, samt gjennomføring av det praktiske arbeidet hvis det skulle være ønskelig. HAST as har alle nødvendige og påkrevde godkjenninger som Ansvarshavende fra Statens vegvesen.

I tillegg til å bidra med arbeidsvarsling og trafikkdirigering ved veiarbeid, tilbyr vi også planlegging og utføring av skilting etter Statens vegvesen sine forskrifter og regler.

Hast AS tilbyr en stor gruppe kvalifiserte trafikkdirigenter som har gjennomgått alle kurs ihht. Statens Vegvesens håndbok 051.

Hast AS er landsdekkende og kan gi deg hjelp til trafikkdirigering der du befinner deg.

Trafikkdirigenter tilknyttet HAST har lang erfaring innen manuell trafikkdirigering, skilting etc. og oppdateres jevnlig med kurser som er påkrevd innenfor faget

Vi påtar oss korte og eller langvarige oppdrag der trafikkdirigering er nødvendig.

Vi har også flere følgebiler samt egen Putebil

Ønsker du å jobbe med trafikkdirigering? Les mer

I tillegg til trafikkdirigeringing tilbyr HAST AS også arbeidsvarsling av kvalifisert personell med høy faglig kunnskap

Trafikkdirigering gir god flyt og fremkommelighet i trafikken

Bilister og andre trafikanter tenker lite over god trafikkflyt men reagerer fort når det oppstår kø og trafikkaos. HAST bestreber seg etter å skape best mulig flyt i trafikken under veiarbeid og andre trafikale situasjoner. HAST lager ikke kø men våre trafikkvakter sørger for at køene flyter etter beste evne.

Selv små feil kan få store konsekvenser, og derfor er det svært viktig å bruke erfarne fagfolk til å dirigere trafikken. HAST tilbyr trafikkvakter for manuell dirigering og utfører kontroll av trafikk på ulike steder som ved anleggsområder, flom eller ras, sprengninger, ulykker, veiarbeid og på varierte arrangementer.

 

Putebil- til alle typer veiarbeid

HAST as tilbyr Putebil til kort- og langvarige oppdrag i stor Oslo.

Putebilen er sertifisert til motorvei opp til 100 km/t

 

For mere informasjon og bestilling, ta kontakt med Glenn på tlf. 94 01 01 16

Trafikkdirigering og varsling

HAST as tilbyr trafikkdirigering og varsling med høy kompetanse og lang erfaring